Az   Eng   Ру
Facebook   Twitter



 • Xəbərlər
 • Reklam
 • İctimai Əlaqələr (PR)
 • Marketinq
 • Kampaniyalar
 • Texnoloqiyalar
 • İzahlı lüğət
 • Qanun
 • Qazananlar
 • Reklamın əsas xüsusiyyətləri, məqsədləri

  Reklamın xüsusiyyətləri
  •    Reklam verənin dəqiq təyinatı
  •    Qeyri şəxsi
  •    Ödəniş (məlumatın dəyərinin ödənilməsi)
  •    Birtərəfli istiqamət (reklama qarşı əks reaksiyanın istisna olması)
  •    Effektin qeyri müəyyən olması
  •    İctimai xarakter (qanunvericiliyə və ictimayyətin etik normalına riayyət etmək)
  Reklamın əsas məqsədi: istehlakçını reklam verənin istədiyi kimi hərəkət etməyə məcbur etmək (istehlakçını məhsulu almaq üçün inandırmaq, xidmətdən yararlanmaq, şirkətə məhşurluq gətirmək və s.)
  Reklamın məqsədləri:
  •    Məlumatlandırma – yeni məhsul, müəyyən tədbir, şirkət haqqında məlumatları bildirmək.
  •    Nəsihət – mütərinin məhsulu almasına inandırmaq.
  •    Xatirlatma – alış arasında olan müddətdə alıcının yaddaşın olması, məhsulu haradan əldə edilməsi haqqında məlumat.
  •    Reklam olunan markaya sadiq müştəriləri saxlamaq.
  •    Təsvir – Şirkətin rəqiblərindən fərqlənən təsvirini yaratmaq


  Share/Bookmark Baxış sayı:5544
 • Maccaly TANKB-T5
  Qiyməti: 12 XAL




 • Azərbaycan English Русский ANS KOMMERS 2013