Az   Eng   Ру
Facebook   Twitter • Xəbərlər
 • Reklam
 • İctimai Əlaqələr (PR)
 • Marketinq
 • Kampaniyalar
 • Texnoloqiyalar
 • İzahlı lüğət
 • Qanun
 • Qazananlar
 • Proffesional marketinqin əsas aspektləri

  Professional marketinqin əsas aspektləri

  1.Təşkilati analitik aspekt:

   

  -informasiya toplanması və idarəetmə tədbirlərinin inkişafı  məqsədilə ilə beynəlxalq və milli bazarlarda aparilan kompleks tədqiqatlari təşkili və  birbaşa iştirakl.

  - təhsil bazarının  şərtlərini öyrənilməsi

  - Müəyyən meyarlar üzrə bazar reytinq aparmaq və ən perspektivli hədəf ərazilərini seçmək

  - Bazar seqmentasiyası aparmaq və perspektivli hədəf seqmentləri seçin;

  - İstehlak tələbatının və təsir yollarini  öyrənmək;

  - Malların və xidmətlərin keyfiyyəti haqqında istehlakçıların cavablarını araşdırmaq və satış həcmini proqnozlaşdıraraq istehlak tələbatı yaratmaq ;

  - Müəssisələrin qabiliyyəti üzrə analitik iş həyata keçirmək:

  - Onların daxili mühitini öyrənmək üçün

  -İntellektual sənaye və texnoloji potensialının qiymətləndirilməsini aparmaq

  -Onların güclü və zəif xüsusiyyətləri müəyyən etmək
  -Potensial və real imkanları

  -Rəqabət;

  -İnformasiya təminatını və marketinq xidmətlərinin yaxşılaşdırmaq;

  -Rəqabət mühitinin təhlili, aşagidakıları nəzərə alaraq:

  - Dövlətin  qiymət, vergi və gömrük siyasətində dəyişiklikləri

  - Dövriyyəsi,
  - Satış mənfəəti
  - Malların satış  sürəti,
  - Bölüşdürülməsinə təsir edən amillər,
  - Rəqabət.

  2.Marketinqın  əmtəə-istehsal aspektinə  daxildir:

  -Ürün formalaşması üçün təkliflərin hazırlanması;

  -Malların yeni növ yaradilmasi  hazırlanması üçün ideyalar axtarışı;

  -Yeni bir məhsul istehsalı üçün tövsiyələrin inkişafı;

   

  3.Malların satışına aid marketing aspektinə daxildir:
   

  -Marketing strategiyalarının  inkişafı;

  -Satış, kommersiya, distribution kanallarının təşkili;

  -Planlaşdırılan məhsul siyasətini həyata keçirmək;

   -Qiymətqoyma siyasətinin inkişafı;

  -Istehlak tələbatının formalaşdırılması, marketinq rabitə sisteminin yaradılması və malların satışıni stimullaşdırması

   

  4.Dizayn və planlaşdırma və marketinq iqtisadi - inzibati aspektinə daxildir :

  -Inkişafı və beynəlxalq və milli bazarlarda müəssisələrin strateji və əməliyyat fəaliyyətinin texniki-iqtisadi əsaslandırması ;

   -Istehsal müəssisələrinin maliyyə və iqtisadi təhlilini aparan hərtərəfli marketing inkişaf etdirilməsi;

  -Ədəd koordinasiya və onların istehsal qurumlarının fəaliyyətini optimallaşdırılması kimi marketing müəssisələrin təşkili;

  -Risklərin idarə edilməsi və investisiya;

  -Sosial monitorinq və nəzarət - müəssisənin və ya təşkilatın faydalı fəaliyyəti , onların səmərəliliyinin artırılması .

   

  5.Marketoloqun əsas vəzifələri :

  1. Marketinq strategiyası layihəsinin hazırlanması.

  2. Sənaye təhlil aparılması

  3. Tədqiq sənayesinin bazar potensialının  qiymətləndirməsini  etmək.

  4. Bazarın müqayisəli təhlilini aparmaq

   

   

  marketing.web-3.ru


  Share/Bookmark Baxış sayı:4329
 • Wenger Metal Box 6 64 04 00
  Qiyməti: 7 XAL
 • Azərbaycan English Русский ANS KOMMERS 2013