Az   Eng   Ру
Facebook   Twitter • Şirkət
 • Missiyası
 • Fəaliyyəti
 • İş Prinsipi
 • Faydası
 • Qazananlar
 • Missiyası


  ANS Kommers Şirkətinin missiyası kütləvi İnformasiya Vasitələrinin reklam imkanlarının satış texnologiyalarını inkişaf etdirməklə reklam daşıyıcıları və reklam verənlər arasında qarşılıqlı, effektiv münasibətlərin və biznes modellərinin yaradılması işində lider olmaq.
  Media vasitələrininin imkanlarından istifadə edərək daima maraqlı, sərfəli, effektli və gəlirli reklam kampaniyalarını həyata keçirir. ANS Kommers Şirkəti yarandığı gündən etibarən yeni xidmətlər tətbiq etməyi qarşısına mühüm bir məqsəd kimi qoyub. ANS KOMMERS Şirkət olaraq qarşısına qoyduğu ideanı hər zaman inkişaf etdiryməyi düşünür.
  Onu da qeyd edək ki, ANS Şirkətlər Qrupuna Daxil olan ANS-TV, ANS-ÇM və ANS-PRESS Nəşiriyyat evinin Reklam hüquqlarını ANS-Kommers şirkəti daşıyır və ANS-TV və ANS-ÇM efirini, ANS-PRESS dərgilərinin reklam səhifələrini reklamla təmin edir.
 • LEİCA 187-12 Hand grip for X1
  Qiyməti: 12 XAL
 • Azərbaycan English Русский ANS KOMMERS 2013