Az   Eng   Ру
Facebook   Twitter • Xidmət Növləri
 • Reklam tarifləri
 • Sponsorluq
 • Reytinqlər
 • Kataloq
 • Şərtlər
 • Qazananlar
 • Sponsorluq


  Dünya təcrübəsi göstərir ki, bu gün Sponsorluq reklam bazarının ən güclü təsiredici vasitəsidir. Sponsorluq təcrübəsi indi çox ciddi maraq yaradır, şirkətləri haqqında müsbət imic və biznesin inkişafı üçün münasib şəraitin yaradılma qayğısı ilə Şirkət rəhbərlərinin diqqətini cəlb edir.
  İşqüzar investisiyaların xüsusi forması olaraq, Sponsorluq qüvvətli vəsait imkanlarına malikdir –onlar Şirkəti və ya Ticarət nişanını müəyyən hadisələr və qəziyyələrlə əlaqələndirir, xidmət və məhsullara əlavə bazar səciyyəvi xüsusiyyətlərini verir, hədəf qrupları ilə yeni əlaqələr yaradır.
  İctimayyətlə əlaqələrin nöqteyi nəzərindən Sponsorluq – ictimai həyata korporativ daxil olmanın açıq-aydın əlamətidir, Şirkətin ictimai dəyərlərlə əhəmiyyətli tərəfdarlığı, onu ictimayyətlə daha sıx əlaqəli mövqeyidən təqdim etmək imkanlarını yaradır. İctimayyətlə əlaqələr üzrə məhşur ixtisasçı Sem Blek hətta belə hesab edirdi: “Sponsorluğu ən düzgün olaraq sahibkarlıq fəaliyyətinin bir növü kimi qəbul etmək lazımdır”.
  Sponsorluq – (latın sözü olub, zamin olmaq, təmin etmək mənasını verir) bir qayda olaraq bir tərəfdən hüquqi şəxslərin fəaliyyəti (vasitəçinin iştirakı olmadiqda), o biri tərəfdən isə xidmətin (hadisənin) təşkilediciləri – ticarət şirkəti arasında bağlanan razılaşmadır. 
 • Apple MD821LL/A
  Qiyməti: 74 XAL
 • Azərbaycan English Русский ANS KOMMERS 2013